در صورت مشاهده دانلود با هر گونه سرور مجازی و سرویس های تغییر آی پی حساب شما بدون اطلاع مسدود خواهد شد و هیچ هزینه ای بازگشت نخواهد شد
برای دریافت پاسخ سوالات مربوط به تاریخ اشتراک ها ، خطاها ، اشتراک لازم را ندارد ، وارد نشده اید و... حتماً اینجا کلیک کنید و بخوانید
برای خرید اشتراک دانلود یک عدد فایل یا اشتراک های سالانه برای دانلود فایل های مرکز ، بعد از ثبت نام و ورود به سایت روی کلید خرید اشتراک کلیک نمایید

جهت هرگونه سوال و پشتیبانی مربوط به مشکلات مرکز دانلود و مشکل در حساب کاربری در بخش تماس با ما پیغام بزنید

به پیغام های شما طی 1 تا 24 ساعت در روزهای کاری پاسخ داده میشود
$$$ سرویس حذف 100% سامسونگ اکانت ، جیمیل اکانت و آنلاک FRP تمامی گوشی های سامسونگ فقط در یک دقیقه $$$


Pars-Hamrah telegram Channel   Remove Samsung Account , Google Account , FRP UNLOCK All Samsung android and new security

root> Lenovo Flash Files>
فایلتاریخ ارسالحجمتوضیحات
1.Lenovo Flash and Software Tool ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
501-LV ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
508T1W ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
708T1W ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
A10-70F TAB 2 ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
A10-70L ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
A1000 ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های رسمی لنوو A1000
A1000F ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های رسمی لنوو A1000F
A1000G ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های رسمی لنوو A1000G
A1000LF ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های رسمی لنوو A1000LF
A1000M Lenovo Firmware ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های اورجینال لنوو Lenovo A1000M
A1020T ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های رسمی لنوو A1020T
A2010AR ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های رسمی لنوور A2010AR
A2010AT ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های رسمی لنوور A2010AT
A2010L ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های رسمی لنوور A2010L
A2010L36 ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های رسمی لنوور A2010L36
A2016a40 Lenovo Firmware ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های اورجینال لنوو A2016a40
A2020-A40 Firmware ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های اورجینال لنوو A2020-A40
A2020A40-S Firmware ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های اورجینال لنوو A2020-A40-S
A2107A-F ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
A2107A-H ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
A2109A ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
A269i ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
A3000 ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
A316i ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
A319 ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
A328 ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
A3300GV ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
A3300H ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
A3300HV ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
A3500-F ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
A3500-FL ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
A3500-H ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
A3500-HV ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
A3500HV ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
A369i ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
A390 ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
A5000 ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
A5000-E ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
A516 ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
A526 ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
A536 ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
A5500 ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
A5500F ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
A5500H ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
A5500HV ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
A60+ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
A6000 ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
A6000-BG ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
A6000-E ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
A6000-HU ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
A6000-L ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
A6000-M ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
A6000-MY ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
A6000-S ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
A6010 ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
A6020-A46 - Lenovo Orginal Rom , Firmware ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های رسمی لنوو Lenovo A6020 A46
A6020A40 ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های اورجینال لنوو Lenovo A6020A40
A6020A46 ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های اورجینال لنوو Lenovo A6020A46
A6020a41 ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های اورجینال لنوو Lenovo A6020A41
A6020l36 Firmware ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های اورجینال لنوو Lenovo A6020l36
A6020l37 lenovo Firmware ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های اورجینال لنوو Lenovo A6020l37
A606 ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
A670T ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
A680 ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
A690 ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
A7-10F TAB 2 ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
A7-20F ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های رسمی لنوو A7-20F
A7-30D ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های رسمی لنوو A7-30D
A7-30DC ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های رسمی لنوو A7-30DC
A7-30F ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های رسمی لنوو A7-30F
A7-30GC ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های رسمی لنوو A7-30GC
A7-30H ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های رسمی لنوو A7-30H
A7-30HC ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های رسمی لنوو A7-30HC
A7000a ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های رسمی لنوو Lenovo A7000A
A7000a Plus ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های اورجینال لنوو Lenovo A7000A Plus
A7010-A48 ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های رسمی لنوو A7010-A48
A7020a40 Lenovo firmware ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های اورجینال لنوو Lenovo A7020a40
A7020a48 ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های اورجینال لنوو Lenovo A7020a48
A706 ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
A7600 ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
A7600F ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
A7600H ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
A760HC ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
A8-50F ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
A8-50L ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های اورجینال لنوو A8-50L
A8-50LC ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
A800 ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
A850 ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
A859 ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
B6000 ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
B6000-F ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
B6000-H ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
B6000-HV ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
B8000 ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
B8000-H ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
B8080 ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
B8080H ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
K10a40 Lenovo Firmware ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های اورجینال لنوو K10a40
K33A48 Lenovo Firmware ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رامهای اورجینال لنوو K33A48
K33B36 Lenovo Firmware ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رامهای اورجینال لنوو K33 B36
K50a40 ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های اورجینال لنوو K50a40
K53A48 Lenovo Firmware ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های اورجینال لنوو K53 A48
K860 ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
K900 ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
K910L ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
K920 ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های اورجینال لنوو K920
LenovoPad 601LV ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
P1-A42 ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های رسمی لنوو P1-A42
P1-MA40 ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های رسمی لنوو P1-MA40
P1A41 Lenovo Firmware ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
P70-A ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های رسمی لنوو P70-A
P700I ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
P770 ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
P780 ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
P90 ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
PB1-750M ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های رسمی لنوو PB1-750M
PB1-770M ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های رسمی لنوو PB1-770M
PB2-650M lenovo Firmware ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های اورجینال لنوو PB2-650M
PB2-650Y Lenovo Firmware ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های اورجینال لنوو PB2-650Y
PB2-670M Lenovo Firmware ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های اورجینال لنوو PB2-670M
PC-TE508BAW ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
PC-TE510BAL ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
S1A40 ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های اورجینال لنوو S1A40
S1LA40 ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های اورجینال لنوو S1LA40
S1La40-S Firmware ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های اورجینال لنوو S1LA40-S
S560 ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
S580 ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
S60-A Firmware ( ROM ) ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
S6000 ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
S6000H Firmware ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
S650 ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
S660 ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
S720 ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
S8-50F ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
S8-50L ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
S8-50LC ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
S820 ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
S850 ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
S856 ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
S860 ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
S880 ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
S890 ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
S90-A Firmware ( ROM ) ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
S920 ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
S930 ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
S960 ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
TB3-710F ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های رسمی لنوو TB3-710F
TB3-710I Lenovo Orginal Rom , Firmwares ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های اورجینال لنوو Lenovo TB3 710I
TB3-730F - Lenovo Firmware ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های اورجینال فارسی ، عربی و ترکی لنوو Lenovo TB3-730F
TB3-730X Lenovo Firmware ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های اورجینال قارسی ، عربی و ترکی لنوو Lneovo TB3-730X
TB3-850F Lenovo Firmware ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های اورجینال فارسی و غیر فارسی لنوو Lenovo TB3-850F
TB3-850M Lenovo Firmware ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های اورجینال فارسی و غیر فارسی لنوو Lenovo TB3-850M
TB3-850M-S Lenovo Firmware ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های اورجینال فارسی و غیر فارسی لنوو Lenovo TB3-850M-S
TB3-X70F Firmware ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های اورجینال لنوو Lenovo TB3-X70F
TB3-X70L Firmware ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های اورجینال لنوو Lenovo TB3-X70L
TE508BAW Lenovo Firmware ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
X2-AP Firmware ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
X2-EU Firmware ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
X3-A40 ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
X30 - Tab2 ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
X30-F Firmware ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های رسمی لنوو TB2-X30F
X30L - TAB2 ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
XT1700 Lenovo Firmware ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های اورجینال لنوو XT1700
XT1706 Lenovo Firmware ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های اورجینال لنوو XT1706
YB1-X90F Lenovo Firmware ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های اورجینال لنوو YB1-X90F
YB1-X90L Lenovo Firmware ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های اورجینال لنوو YB1-X90L
YT2-1050F ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های رسمی لنوو YT2-1050F
YT2-1050L ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های رسمی لنوو YT2-1050L
YT2-1380F ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
YT2-1380L ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
YT2-830F ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های رسمی لنوو YT2-830F
YT2-830L ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های رسمی لنوو YT2-830L
YT2-830LC ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
YT3-850F ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های رسمی لنوو YT3-850F
YT3-850L ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های رسمی لنوو YT3-850L
YT3-850M ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های رسمی لنوو YT3-850M
YT3-X50F ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های رسمی لنوو YT3-X50F
YT3-X50L ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های رسمی لنوو YT3-X50L
YT3-X50M ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های رسمی لنوو YT3-X50M
YT3-X90F ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های رسمی لنوو YT3-X90F
YT3-X90L ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
YT3-X90X - Lenovo Firmware ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های رسمی لنوو YT3-X90X
Z90-A40 Firmware ( ROM ) ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام های اورجینال لنوو Lenovo Z90-A40


هر گونه کپی برداری ، فروش و سوء استفاده از فایل های این وب سایت شرعاً و عرفاً حرام میباشد